Czym żyjemy w parafii

kolęda

Kolęda 2017/2018

plan odwiedzin

więcej

koncert

Koncert

Gościliśmy w naszej parafii p. Jerzego i...

więcej

jaselka

Jasełka 2018

W nieco inny sposób...

więcej


Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać.
św. Matka Teresa z Kalkuty

            Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ta Święta Rodzina stanowi nie tylko znak sprzeciwu wobec współczesnych koncepcji małżeństwa (czy raczej związków, roszczących sobie prawo do nazywania się małżeństwami), wychowania czy całego życia społecznego, ale jest wzorem dla współczesnych rodzin. Jak się uczyć to najlepiej od najlepszych!

            Każdy z nas pytany o rodzinę, odpowiedziałby, że są to tata, mama i co najmniej jedno dziecko. Nie jest to twór powstały w wyniku głosowania jakiegoś parlamentu, ani złota myśl któregoś z filozofów czy też wynik sondażu. Rodzina jest naturalnym i pierwszym środowiskiem, w którym rodzimy się, wychowujemy... stajemy się! Tak jak nie można podważyć istnienia grawitacji, tak nie można podważać sensu rodziny. Rodzina po prostu jest i co za tym idzie, należy ją otoczyć opieką.

            Już na samym początku Bóg, stwarzając człowieka, zaplanował go w rodzinie i dla rodziny. Adam będąc sam potrzebował kogoś, nie czegoś. Żadne inne stworzenie, poza drugim człowiekiem, nie spełniało jego potrzeb. Dopiero drugi człowiek, Ewa była kością z jego kości i ciałem z jego ciała! (por. Rdz 2,23). A potem ludzie usłyszeli nakaz: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1,28).

            Znamy też cierpienie bezdzietności, z jakim zmagali się Abraham i Sara. Bóg obiecał im potomstwo, jak gwiazdy na niebie, którego to przymierza dotrzymał. Patriarcha stał się ojcem niejednego narodu, z których wyjątkowym stał się Izrael, a dziś cały Kościół.

            Bóg nie pozostał biernym obserwatorem jakiejś wymyślonej koncepcji, ale stał się człowiekiem, częścią rodziny. Miał ludzkie korzenie. W Jego żyłach pulsowała prawdziwa krew. Stał się jednym z nas. Przez ten fakt potwierdził swój zamysł i dał człowiekowi wzorcowy przykład, jak powinna wyglądać i funkcjonować każda zdrowa rodzina.

            Słowo Boże, ale też Apokryfy Nowego Testamentu, czy również dobrze znane nam kolędy, odsłaniają rąbek tajemnicy życia Rodziny z Nazaretu. Zdecydowanie nie możemy nazwać tego sielanką bez jakichkolwiek problemów. Święta Rodzina doświadczała niedostatków, bólu czy nawet zagrożenia życia. Nie są to problemy obce dzisiejszym rodzinom. Jednak podpatrywanie tej Rodziny może być wzorcem dla naszych rodzin i antidotum na współczesne problemy, z jakimi zmaga się tradycyjna koncepcja rodziny.

Marcin Smolarski

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 14 gości