Czym żyjemy w parafii

niemczyk

Zmarł

Stanisław Niemczyk

więcej

desert

Koncert zespołu Desert Hills

kościół - niedziela, 19 maja, g.19.00

więcej

pasja

Zapraszamy

rozpoczęcie g. 18.00

więcej


Zadanie domowe: Równanie z jedną tylko niewiadomą...

Zanim przejdziemy do zadania domowego, spróbujmy odpowiedzieć sobie na wstępie na następujące pytania: jakie wydarzenie z naszego życia uważamy za najważniejsze? Jakie zdarzenia lub okoliczności miały największy wpływ na to, kim jesteśmy i co posiadamy? Które z wydarzeń wywołało największe konsekwencje w naszym życiu? Z jakiego prezentu cieszyliśmy się najbardziej? Co sprawia nam największą radość i za co jesteśmy najbardziej wdzięczni?

Każdy z nas jest w stanie wymienić co najmniej kilka takich zdarzeń, które uważa za ważne, a które nadały życiu nowy sens i wymiar. W większości przypadków wydarzenia te były konsekwencją naszych decyzji oraz wyborów, rzadko dziełem przypadku lub konsekwencją podjętych poza nami rozstrzygnięć. Jest jednak jedno WYDARZENIE (niewiadoma X), które w większości przypadków zostało dokonane bez naszej wiedzy oraz zgody, a mimo tego miało i nadal ma zdecydowany wpływ na nasze życie! Zanim jednak podniesiemy larum i krzyk rozpaczy z powodu zamachu na naszą wolność, warto uświadomić sobie konsekwencje (skutki) tego WYDARZENIA (X)

odpuszczenie grzechów, które nie tylko obejmuje u dzieci grzech pierworodny, a u dorosłych ponadto wszystkie grzechy uczynkowe, ale również odpuszcza kary doczesne i wieczne (por. Dz. 2, 38, KKK 1263, 1264),

napełnienie Duchem Świętym, które czyni nas nowym stworzeniem i świątynią Ducha Świętego.

otrzymanie łaski uświęcającej,cnót teologalnych (wiara, nadzieja, miłość), moralnych (roztropność, umiarkowanie, męstwo) oraz darów Ducha Świętego (por. KKK 1265, 1266).

opieczętowanie niezatartym znamieniem (charakterem) przynależności do Chrystusa, którego nie może wymazać żaden grzech (por. KKK 1272),

–  prawo do uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła, np. Najświętszej Ofierze, spowiedzi, małżeństwie  (por. KKK 1280),

włączenie w Mistyczne Ciało Chrystusa (Kościół), dzięki czemu możemy tworzyć Lud Boży, Boga nazywać Ojcem, Maryję Matką, a pozostałych braćmi i siostrami, 

uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa (por. KKK 1279).

Najważniejszym jednak skutkiem tego WYDARZENIA (X) jest możliwość zbawienia, którego osiągnięcie nie będzie możliwe bez jego zaistnienia (por. Mk 16,16, KKK 1257).

Nauczycielski Urząd Kościoła stwierdza, że jego zaistnienie jest warunkiem koniecznym do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o niego. Kościół nie zna oprócz niego innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego.

WYDARZENIE (X) to może dokonać się w sposób uroczysty lub w zaciszu kościoła, domu, a nawet na ulicy, poprzez widzialne znaki (określona forma oraz materia), ale także w szczególnych sytuacjach i po spełnieniu określonych warunków np. poprzez samo pragnienie lub śmierć męczeńską. Kościół wyraża głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie będąc uczestnikami tego WYDARZENIA (X), otrzymują wszystkie jego owoce przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem.

W analogiczny sposób Kościół stwierdza, że każdy człowiek, który nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą, na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony (więcej w Encyklice Piusa IX „Quanto conficiamur moerore” z 10 sierpnia 1863 oraz alokucji „Singulari quadam” z 9 grudnia 1854, a także KKK 1258-1260).

Skoro zatem WYDARZENIE (X) to determinuje naszą teraźniejszość oraz wieczność, tzn. odpuszcza wszystkie nasze grzechy, napełnia nas Duchem Świętym i niezliczonymi łaskami, czyni nas dziećmi Bożymi, pozwala mam w pełni korzystać z sakramentów, otwiera nam Niebo, to dlaczego mielibyśmy mieć pretensje do tych, którzy podjęli za nas decyzję i przekazali nam największy z możliwych darów?

Zadanie domowe: Napisz, o  jakie WYDARZENIE (niewiadoma X) chodzi, jeśli X  odejmuje wszystkie nasze grzechy, dodaje cnoty, które po pomnożeniu przez dary Ducha Świętego stają się liczbą nieskończoną (∞) , tworzy zbiór nieograniczony Mistyczne Ciało Chrystusa, dodaje sakramenty święte, które po wzięciu w nawias Ducha Świętego, dają jeden jedyny i konieczny wynik: ZBAWIENIE !?  

Józef Heczko

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Każdy wie, że muzyka ma...
„Postępujcie jak dzieci światłości”...
Już wkrótce dzieci z naszej parafii...
Co roku księża w każdym dekanacie...
Niedawno mogliśmy przeżywać Światowe...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 41 gości