Czym żyjemy w parafii

desert

Koncert zespołu Desert Hills

19 maja, g.19.00

więcej

parafiada

Zapraszamy

do galerii zdjęć

więcej

Boże Ciało

Boże Ciało 2019

galeria zdjęć

więcej

Oto po raz pierwszy Nasza Parafia jest miejscem wyjątkowego wydarzenia.  Ojciec Święty Franciszek przyznał Pani Krystynie Gutan papieskie odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”. Jest to szczególne wyróżnienie płynące od Ojca Świętego za wielkie zaangażowanie w sprawy bieżące Kościoła lokalnego, troskę o młodego człowieka  poszukującego prawdziwego celu            i sensu życia oraz stałość postawy będącej przykładem świadomej odpowiedzialności za wzbogacanie świata miłością wyrażoną słowem i czynem.

 

Księże Biskupie

Szanowna Pani Krystyno,

Drodzy Parafianie i goście

 

Jestem przekonany, że wszyscy tu obecni doskonale znają działalność organizacyjną, wychowawczą, artystyczną i kulturalną Pani Krystyny Gutan. Niemniej, w obliczu tak licznych zasług niech mi będzie wolno przybliżyć sylwetkę naszej Parafianki, która przez całe życia związana jest z Jaworzem.

Pani Krystyna z wykształcenia jest inżynierem chemikiem, absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a ponadto w latach 1980 - 1983 odbyła studia teologiczne w Instytucie Kultury Religijnej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a następnie studia katechetyczne w Katowicach i studia Teologii Rodziny w Bielsku-Białej, a także studia podyplomowe z resocjalizacji z profilaktyką społeczną.

Od wielu lat angażuje  się w pracę na rzecz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Jaworzu. Jest aktywnym członkiem Akcji Katolickiej,  ponad 20 lat była  redaktorką gazetki parafialnej „Opatrzność”, prowadzi bibliotekę parafialną, jest pomysłodawczynią wielu dekoracji świątecznych bożonarodzeniowych i wielkanocnych, które stanowią cenną katechezę dla parafian i odwiedzających jaworzańską świątynię gości. Przez wiele lat organizowała parafialne pielgrzymki do interesujących miejsc historycznych, religijnych w kraju i za granicą oraz aktywnie wiele lat uczestniczyła w przygotowaniach nabożeństw ekumenicznych.

Pani Krystyna Gutan jest autorką poezji religijnej, wydała trzy tomiki swoich wierszy. Zorganizowała 8 koncertów poświęconych między innymi jubileuszowi kościoła parafialnego, sylwetce Jana Pawła II oraz rocznicy objawień fatimskich.

Na szczególne uznanie zasługuje jej zaangażowanie w katechizację młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

 

 

Od 30 lat pracuje z trudną młodzieżą, poświęcając się jej bez reszty. Przygotowuje             do sakramentu chrztu, do pierwszej spowiedzi i komunii świętej, towarzyszy w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Uczestniczy wraz z nimi w sobotniej wieczornej Mszy świętej, organizuje dla nich wyjazdy i pielgrzymki.

W ramach resocjalizacyjnych działań chłopcy uczestniczą w konkursach budowy szopek, przygotowują przedstawienia.   

Pani Krystyna buduje w ten sposób u tej młodzieży przekonanie, że trzeba koniecznie zmieniać swoje życie i naprawiać błędy przeszłości. Można bez zbytniej przesady powiedzieć, że poświęciła dla trudnej młodzieży swoje życie, nie tylko podejmując dla niej działania resocjalizacyjne, ale troszcząc się również o jej rozwój duchowy

Pani Krystyna Gutan cieszy się ogromnym szacunkiem młodzieży. Jest osobą empatyczną, wrażliwą, umie rozmawiać ze swymi wychowankami o ich przeżyciach, podtrzymywać na duchu i wskazywać na szansę, jaką daje uczestnictwo w katechezie, praktykach religijnych i zaufanie Bogu. Mobilizuje ich do pracy nad sobą, przebaczenia, podjęcia trudu zmagania się z własnymi słabościami i uzależnieniami. Na uwagę zasługuje fakt, że wielu wychowanków ośrodka wychowawczego utrzymuje z Nią kontakt po wyjeździe                z Ośrodka. Świadczy to, że jest dla nich oparciem, wzorem, a wspomnienia o niej i Jej postawie są dla chłopców ważne.

Za wkład w życie Jaworza, parafii i Ośrodka Wychowawczego, p. Krystyna została dwukrotnie nominowana przez Samorząd Gminy Jaworza do nagrody ks. Józefa Londzina,

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej została przyznana jej nagroda Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Podczas mojego pobytu w tej parafii nie można było nie zauważyć działań Pani Krystyny i jej szlachetnej osobowości, jej życzliwości wobec każdego potrzebującego wsparcia człowieka. Wyróżnia ją postawa pełna mądrości życiowej i troski o wspólne dobro naszej parafii. Całym swym życiem daje świadectwo, że jest uczennicą naszego Pana Jezusa Chrystusa a wszelkie jej pomysły i działania są owocem siły płynącej z mądrej i pokornej z Nim relacji.

 

Ks. Biskupie proszę o wręczenie p. Krystynie Gutan przyznanego papieskiego oznaczenia.

Artykuły z Gazetki Parafialnej
Wakacje są z założenia czasem...
Dwa lata temu rozpoczęła się...
W naszym życiu jest wiele...
Kiedy przygotowywałem się do...
Maj i czerwiec to szczególnie...
Każdy wie, że muzyka ma...

Msze św.

W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00, w kaplicy w Nałężu: 9.00

Msze św. w lipcu i sierpniu

Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

codziennie przed Mszą św.
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00

ODWIEDZINY CHORYCH

w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30

KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna

KANCELARIA W LIPCU I SIERPNIU

Poniedziałek po Mszy o godz. 7.00
Piątek po Mszy o godz. 18.00

PORADNIA RODZINNA

II i IV środa miesiąca: 17.00-18.00
tel. 600 722 631

NABOŻEŃSTWA

w tygodniu i w niedziele: 17.30

RORATY

od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00

DROGA KRZYŻOWA

dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15

GORZKIE ŻALE

z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15

ODPUSTY W PARAFII

w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena

Odwiedza nas 180 gości