Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,
bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,
stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół
i stajemy się uczestnikami jego posłania:
"Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie
. (KKK 1213)

Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów,
lecz także czyni neofitę "nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17),
przybranym synem Bożym, który stał się "uczestnikiem Boskiej natury" (2 P 1, 4),
członkiem Chrystusa, a z Nim "współdziedzicem" (Rz 8, 17),
świątynią Ducha Świętego
. (KKK 1265)


W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w 3 niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 10.30.


Przynajmniej 2 tygodnie wcześniej należy zgłosić się w kancelarii parafialnej, by zapisać dziecko do chrztu.

Dokumenty potrzebne do Chrztu świętego:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Świadectwo ślubu rodziców
  • Świadectwo wiary rodziców chrzestnych

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek przed 3 niedzielą miesiąca o godz. 18.30 w domu katechetycznym.

MSZE ŚWIĘTE
W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00
w kaplicy w Nałężu: 9.00
MSZE ŚW. W LIPCU I SIERPNIU
Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
codziennie przed Mszą św,
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00
KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna
ODWIEDZINY CHORYCH
w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30
NABOŻEŃSTWA
w tygodniu i w niedziele: 17.30
RORATY
od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00
DROGA KRZYŻOWA
dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15
GORZKIE ŻALE
z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15
ODPUSTY W PARAFII
w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena