Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
(KKK 1601)Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  • Metryka chrztu narzeczonych (jeśli byli ochrzczeni w innej parafii)
  • Ostatnie świadectwo z katechizacji
  • Dowody tożsamości
  • Do ślubu konkordatowego 3 zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego

Narzeczeni z wyżej wymienionymi dokumentami zgłaszają się do Kancelarii najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego. Na spisanie protokołu prosimy wcześniej umówić się z księdzem i przeznaczyć na nie ok. 1,5 godziny.

Protokół można spisać w parafii narzeczonego lub narzeczonej.

Po spisaniu protokołu narzeczeni powinni uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim i 3 razy spotkać się w poradni rodzinnej z doradcą życia rodzinnego.

MSZE ŚWIĘTE
W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00
w kaplicy w Nałężu: 9.00
MSZE ŚW. W LIPCU I SIERPNIU
Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
codziennie przed Mszą św,
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00
KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna
ODWIEDZINY CHORYCH
w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30
NABOŻEŃSTWA
w tygodniu i w niedziele: 17.30
RORATY
od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00
DROGA KRZYŻOWA
dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15
GORZKIE ŻALE
z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15
ODPUSTY W PARAFII
w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena