Dzień śmierci jest dla chrześcijanina,
po zakończeniu jego życia sakramentalnego,
dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie;
jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna",
którego udziela namaszczenie Duchem Świętym;
jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii,
nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia,
by móc przywdziać szatę godową.
(KKK 1682)


Dokumenty potrzebne do pogrzebu:

  • Akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego
  • Dokument dla administracji cmentarza wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

Z tymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Przydatne kontakty:

  • Kancelaria parafialna - tel. 33 817 22 89
  • S. Zakrystianka - tel. 669 639 574
  • Organista - tel. 530 349 259
  • Grabarz - tel. 698 238 135
MSZE ŚWIĘTE
W tygodniu: 7.00 i 18.00
W niedziele i święta: 7.00, 10.30, 12.00, 18.00
w kaplicy w Nałężu: 9.00
MSZE ŚW. W LIPCU I SIERPNIU
Poniedziałek, wtorek, środa: 7.00
Czwartek, piątek, sobota: 18.00
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
codziennie przed Mszą św,
I czwartek m-ca od 16.30
I piątek m-ca od 16.00
KANCELARIA PARAFIALNA
Poniedziałek i piątek: 8.00 - 9.00
Środa i czwartek: 16.00 - 17.00
W uroczystości i święta nieczynna
ODWIEDZINY CHORYCH
w ostatnią sobotę miesiąca od 8.30
NABOŻEŃSTWA
w tygodniu i w niedziele: 17.30
RORATY
od poniedziałku do piątku: 18.00
w sobotę: 9.00
DROGA KRZYŻOWA
dla dzieci: czwartek 17.15
dla dorosłych i młodzieży: piątek 17.15
GORZKIE ŻALE
z kazaniem pasyjnym: niedziela 17.15
ODPUSTY W PARAFII
w kościele: niedziela Trójcy Świętej
w Nałężu: niedziela po wspomnieniu Św. Jana Nepomucena