Nowe początki

Święty Jan Paweł II do Biskupów polskich, przybyłych do Watykanu z wizytą "ad limina Apostolorum", w dniu 12 stycznia 1993 roku mówił: "W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (...) Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, by na nowo odżyła".

Przygotowania do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce trwały trzy lata. Dekretem z dnia 2 maja 1996 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powołał Akcję Katolicką.


Akcja w naszej parafii

Powstała w marcu 1996 roku.  Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) jest p. Jan Pawłowicz. Spotkania odbywają się w III piątek każdego miesiąca o godz. 18.30 w domu katechetycznym. Tematyka spotkań obejmuje bieżące zagadnienia natury religijnej i społecznej.

Członkowie biorą udział w rekolekcjach i dniach skupienia prowadzonych przez zarząd Diecezji. Angażują się w życie parafii i Gminy. Wspierają Ruch Ekumeniczny, organizując nabożeństwa ekumeniczne i spotkanie opłatkowe z braćmi ewangelikami, organizują pielgrzymki do ciekawych miejsc naszej Ojczyzny.

Członkiem AK może zostać każdy katolik świecki, który ukończył 18 rok życia, pragnie pogłębiać formację chrześcijańską.

Każdy z nas powinien dążyć do świętości, która jest powołaniem człowieka i drogą prowadzącą do Boga. Podkreślił to Ojciec Święty Jan Paweł II mówiąc:

"ŚWIAT POTRZEBUJE BARDZIEJ ŚWIADKÓW NIŻ NAUCZYCIELI."

Parafialna Akcja Katolicka Ci w tym pomoże. Zapraszamy do włączenia się w to dzieło.

Spotkania odbywaj się raz w miesiącu. Informacja o spotkaniu podana w ogłoszeniach oraz na stronie internetowej. Opiekunem jest ks. Stanisław.