Nieco historii

W 1830 r. Maryja objawiła się św. Katarzynie Laboure i prosiła ją, aby wyrobić medaliki z Jej podobizną i szerzyć Jej kult po całym świecie.

Podczas objawień Maryja wyraziła życzenie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Matka Boża obiecała, że członkowie stowarzyszenia otrzymają za Jej pośrednictwem wiele łask. Życzeniu Maryi stało się zadość w 1847 r.


Obecnie

Dziś Stowarzyszenie Dzieci Maryi działa w 40 krajach i liczy około 200 tys. członków. Do wspólnoty mogą należeć i dziewczęta, i chłopcy. Celem Stowarzyszenia Dzieci Maryi jest świadczenie czynem i całym swoim życiem, „że Bóg jest miłością i że Maryja jest odbiciem czułości Boga” oraz pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu.

Stowarzyszenie Dzieci Maryi osiąga swój cel przez uczestnictwo w Eucharystii, naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, rozpowszechnianie i noszenie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy nosić go będą otrzymają wiele łask", poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure i symboliki Cudownego Medalika.

Modlitwa podana przez Maryję, wybita na Jej medaliku "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy" jest wypowiadana jak najczęściej przez Dzieci Maryi. Ich znakiem rozpoznawczym jest medalik Niepokalanej objawiony św. Katarzynie Laboure.


Dziecko Maryi

Me serce jest spokojne
Bo czuwa nade mną Maryja
Prowadzi mnie do Boga
Swym matczynym
płaszczem okrywa
Pragę od dziś naśladować
Jej skromność,
pokorę i wiarę
Uczyć się kochać bliźniego
I Bożą wolę wypełniać
Nie muszę się bać ani lękać
Bo Jezus jest zawsze przy mnie
On dał mi także z miłości
Swą Matkę – by była i Ona przy mnie

Spotkania odbywaj się w sobotę o godz. 9.00 w Domu Katechetycznym.
Opiekunem jest s. Eliasza.