Jej oficjalna nazwa to "Gaudium Providentiae".

Mniej oficjalna to "Stasie nutki" :)

Próby odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19.30 w Domu Katechetycznym.
Opiekunem jest ks. Stanisław.