Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Informacja o spotkaniu podana w ogłoszeniach oraz na stronie internetowej.
Opiekunem jest ks. Stanisław.