Kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny i jest skierowany dla każdej osoby, która pragnie odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem. Jest szczególnym i niepowtarzalnym czasem doświadczenia Bożej obecności i Jego działania. W czasie weekendu daje odpowiedzi na najważniejsze pytania: m.in. Kto kocha mnie nieustannie? Dlaczego doświadczam zranień, a wokół jest tyle zła? Kto jest jedynym rozwiązaniem moich problemów? Jak doświadczyć prawdziwego nowego życia w obfitości, by czerpać z tego, co przygotował dla mnie Bóg?

Program:

Piątek
18.00 – rejestracja uczestników;
18:30 – rozpoczęcie;
19.00 – Msza św.;
20.00 – tematy i dynamiki;
21.30 – zakończenie

Sobota
9.00 – tematy i dynamiki;
10.30 – przerwa kawowa;
11.00 – tematy i dynamiki;
13.00 – obiad i przerwa;
15.00 – tematy i dynamiki;
16.15 – przerwa kawowa;
16.45 – tematy i dynamiki;
18.00 – Msza św. z ludem;
19.00 – kolacja;
19:45 – tematy i dynamiki;
21.00 – zakończenie

Niedziela
9.15 – rozpoczęcie;
10.30 – Msza św. z ludem;
11.30 – przerwa kawowa;
12.30 – tematy i dynamiki;
13:30 - zakończenie

Przykładowe świadectwa uczestników kursu:
Poprzez kurs Bóg zaprosił mnie do Nowego Życia. Uspokoił moje serce, uwolnił mnie od lęku. Przemówił do mnie przez Ducha Świętego, doświadczyłam Jego mocy, siły oraz miłości. Zachęcił mnie do bycia we wspólnocie i zmienił mój sposób myślenia.
Elżbieta

Pan na nowo „obudził” mnie do nowego – pełnego życia Nim. Przypomniał mi, że kocha mnie ponad swoje życie, które oddał za mnie. Tak osobiście doświadczyłam Jego działania. Pokazał mi źródło moich lęków, obaw, moich niedomagań i słabości. Pozwolił mi oddać to w Jego ręce i na nowo zaprosił do wypełniania razem z Nim planu, który sam dla mnie przygotował z miłości.
Maria

Narodziłam się na nowo. Doświadczyłam miłości Bożej – ogarniającej mnie całą – oddając całe moje życie, wszystkie sfery Bogu. Bóg Ojciec zapewnia, że mnie umiłował, kocha każdego dnia i pragnie nieustannie mnie obdarowywać i prowadzić drogą, która dla mnie przygotował.
Małgorzata

Jezus rozpalił jeszcze mocniej moje wewnętrzne pragnienie pójścia za Nim i głoszenia Jego Ewangelii.
Mateusz