We wtorek dniu 8 września odbyło się pierwsze zebranie Rady Parafialnej, na którym nowi członkowie zostali przydzieleni do odpowiednich sekcji odpowiedzialnych za poszczególne sfery życia parafialnego. Ksiądz Proboszcz Stanisław Filapek omówił założenia statutowe oraz zakres obowiązków Parafialnej Rady Duszpasterskiej jako organu doradczego w sprawach religijnych i ekonomicznych parafii. Omówiono kwestie dotyczące prowadzonego remontu, w tym w szczególności zabezpieczenia terenu wokół kościoła podczas prowadzenia prac na wysokości.
Przedstawiono harmonogram najbliższych działań ewangelizacyjnych zwracając szczególną uwagę na mające się odbyć w naszej parafii w październiku rekolekcje „Kurs Nowe Życie” kierowane do osób szukających spotkania z Bogiem, chcących spojrzeć z innej perspektywy na swoje życie. Wstępnie omówiono kwestię przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, analizując zaplecze gospodarcze jakim dysponujemy na terenie naszej parafii, aby zapewnić odpowiedni pobyt przyjeżdżającym osobom. Spotkanie zakończono modlitwą do Opatrzności Bożej z prośbą o opiekę i błogosławieństwo na dalszy etap rozwoju parafii.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Ks. Proboszcz Stanisław Filapek
 2. Ks. Piotr Liptak
 3. Siostra Elżbieta
 4. Dziedzic Paweł
 5. Jarosz Anna
 6. Jaskuła Wojciech
 7. Kostoń Tadeusz
 8. Kulesza Jerzy
 9. Łukosz Edward
 10. Mieszczak Bartłomiej
 11. Sikora Małgorzata
 12. Skotnicka – Nędzka Anna
 13. Sobkowicz Mieczysław