Pierwszym przykazaniem każdego chrześcijanina powinno być słuchanie Boga: Szema Jisrael czyli Słuchaj Izraelu. A jak go słuchać, nie czytając Pisma Świętego? Jest ono najważniejsza Księgą dla człowieka wierzącego, zawierającą obraz Boga. Jej codzienne czytanie powinno stać się częścią naszego życia duchowego. Tak, jak codziennie karmimy nasze ciało pożywieniem, tak codziennie powinniśmy karmić naszą duszę Słowem Boga. Tylko w ten sposób możemy pogłębiać relację z Nim. Często zarzucamy Bogu, że nie ma Go przy nas w trudnych chwilach, że nie pomaga nam, a On mówi do nas przez słowa, które zostały zapisane w Biblii. Tak, jak Duch Święty natchnął autorów Pisma Świętego, może natchnąć nas do świata biblijnego. Wystarczy 15 minut systematycznego czytania słowa Bożego dziennie, by wzrastać duchowo. Odmienną metodą może być medytacja wybranego fragmentu z Pisma Świętego, refleksja nad nim, pogłębienie go. Najważniejsze to znaleźć czas dla tego, który z miłości umarł za nas na krzyżu, bo czym jest 15 minut poświęcone tylko dla Niego, wobec takiej miłości, wobec nas? Warto też modlić się do Ducha Świętego przed każdym czytaniem Pisma Świętego. Jak podaje Sobór Watykański II, w czytaniu Pisma, pomoc Ducha Świętego musi poprzedzać i towarzyszyć, poruszając serce i zwracając je do Boga, otwierając oczy umysłu i dając radość i łatwość w poznawaniu prawdy i przyjmowaniu jej (KO 5). Czasami w trakcie czytania Pisma Świętego odnajdziemy cudowne fragmenty, które zafascynują nas, innym razem tekst może być dla nas całkowicie niezrozumiały. Warto w takich chwilach wspomóc się komentarzami do Biblii i jej wybranych fragmentów.

Najważniejsza są wytrwałość i pokora. Pismo Święte nie jest książką historyczną, kryminałem czy dramatem. Jest pozostawioną dla nas drogą Chrystusa. Drogą, poprzez którą odkryjemy Jezusa, ale też samego siebie. Wszystko to, co pozostawił nam nasz Ojciec, zostanie przez nas zrozumiane i nabierze sensu. Tylko czytając jego Słowo, możemy spełnić najważniejsze przykazanie, które pozostawił nam Chrystus, aby kochać Boga, siebie i bliźniego. Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi (Ps. 119,105). Biblia wyjaśnia również wiele zagadnień związanych z wiarą, Bogiem, Jezusem, grzechem i zbawieniem. Pozwólmy sobie na zachwyt Słowem Bożym, na pogłębienie miłości i relacji z samym Bogiem.

Ks. Kamil