Zapewne każdy z nas zna przykazania Boże. Jest to dziesięć zdań nakazujących coś robić lub zakazujących. Mają nas chronić przed złem, a wypełnić to, do czego zostaliśmy stworzeni.

Ale czy wiemy, które przykazanie wiąże się z nagrodą i to jeszcze otrzymaną w tym życiu?

Jest to przykazanie czwarte. Brzmi ono: Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój, da tobie (Wj 20, 12: Pwt 5, 16). Jest to Boża obietnica długiego życia już tu na ziemi. Jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK): „Poszanowanie tego przykazania zapewnia, wraz z owocami duchowymi, doczesne owoce pokoju i pomyślności. Natomiast niezachowanie go przynosi wielkie szkody wspólnotom i osobom ludzkim” (KKK 2200).

Rodzina, która jest Kościołem domowym, gdzie się urzeczywistnia wspólnota Kościoła. W niej uczymy się wiary. Jaka będzie rodzina, taka będzie nasza wiara.

Rodzina jest obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Tutaj przychodzi mi na myśl piętnastowieczna ikona Andreja Rublowa Trójca Święta. Komunia trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego, młodzieńców, którzy są niemal identyczni, a różnią się szatami i atrybutami. Jest to harmonia i jedność, której rodzina powinna być doczesnym odzwierciedleniem.

Jest jeszcze jeden obraz Rembranta „Powrót Syna marnotrawnego”. Ojciec obejmujący wracającego syna, ma dwie różniące się dłonie – lewą dłoń o rysach męskich oraz prawą dłoń kobiecą. Jak pewnie wiemy, przypowieść mówi o Bogu, który z troską czeka na swoje dziecko, które odeszło, zbłądziło, by ostatecznie (na szczęście) powrócić do Ojca.

Ojciec jest obrazem Boga, który na kartach Biblii ma rysy zarówno męskie (np. stanowcze, konsekwentne postępowanie) oraz delikatne pełne czułości oblicze matki!

Bóg w relacji do Narodu Wybranego jest konsekwentny w swoich obietnicach – co postanowił, tak się stało. Przykładem może być obietnica licznego potomstwa Abrahama czy nieubłagalność kar po grzechu Izraela. To ten rys męski Boga.

A żeński, matczyny? „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.”(Iz 49, 15-16) lub w formie wyrzutu: „Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a nie chcieliście”. (Mt 23, 37).

Bóg jest pierwowzorem i wyrazem jedności matki i ojca.

Wreszcie trzeci obraz: Rodzina z Nazaretu. Określa się ją mianem: trójcy ziemskiej: Józef, Maryja i Jezus. Jest to ziemskie zastosowanie tej Trójcy Boskiej i harmonii Dobrego Ojca. Pismo Święte mówi o niezwykłej, heroicznej postawie Józefa, który na wieść o poczęciu się Jezusa w łonie Maryi chciał wziąć winę na siebie, by Maryję ochronić przed utratą honoru, a nawet życia.

Wreszcie Maryja i Józef, gdy zagubili dwunastoletniego Jezusa, z troską szukali Go.

To jest piękny przykład dla matek i ojców wszechczasów zarówno tej jedności rodziców, jak i troski o los swoich dzieci.

Wreszcie obraz dziecka. Jest to dramat, jaki rozgrywa się pod krzyżem. Ewangelista Jan w 19 rozdziale przedstawia tzw. Testament z krzyża. „Oto syn twój” oraz „Oto Matka Twoja”. W Izraelu los kobiet-wdów był w rękach dzieci. Dotąd to Jezus zabezpieczał los swojej matki. W momencie Jego śmierci, Maryja zostałaby bez środków do życia. Jezus, powierzając swoją matkę Janowi, zabezpieczył byt swojej matki. Jakże troskliwe jest postępowanie Jezusa! Dbał o Swoją matkę!

Oczywiście Biblia przytacza inne obrazy zarówno tych dobrych, jak i złych relacji względem rodziców. Na uwagę szczególną zasługują mądrościowe sentencje Syracha – zbiór praktycznych rad, wśród których są te dotyczące rodziców i dzieci.

W okresie składania życzeń swoim matkom, ojcom i dzieciom spójrzmy na swoje rodziny, jak na przedłużenie boskiego naśladowania Boga, które niesie życie pełne harmonii i nadziei na przyszłość, jak i troskliwego spojrzenia na starość swoich rodziców.

Marcin Smolarski