Eucharystia jest moją autostradą do nieba” bł. Carlo Acutis Króluj nam Chryste!

Jesteśmy najbliżej Ołtarza i chcemy dowiadywać się więcej o Eucharystii, czyli O Liturgicznej Służbie Ołtarza (LSO) słów kilka.

Formacja w LSO podzielona jest na kategorie wiekowe. Najpierw zostajesz ministrantem, później lektorem, a jeśli chcesz dać z siebie coś więcej – możesz zostać animatorem.

Samo słowo ministrant pochodzi od łacińskiego ministrare, co oznacza po prostu służyć, pomagać. Na tym pierwszym etapie zostaje się wtajemniczonym w podstawowe rzeczy związane z liturgią. Podczas spotkań poznajemy m.in. z jakich części składa się Msza święta, co jest potrzebne do jej sprawowania, jak wyglądają szaty liturgiczne oraz jak służyć do Eucharystii. Lektor z kolei to ten, który czyta lekcje – czyli czytania. Formacja na tym etapie to nie tylko nauka poprawnego czytania, ale również poszerzenie wiedzy o Piśmie Świętym, Liturgii i Duchowości. Starsi lektorzy mogą zostać animatorami. Słowo to pochodzi od łacińskiego animare – ożywiać. Bo animator ma za zadanie dzielić się swoją wiarą z młodszymi kolegami i pomagać kapłanowi w prowadzeniu spotkań formacyjnych i organizacji pracy naszej ministranckiej grupy.

Eucharystia jest dla nas tworzących Liturgiczną Służbę Ołtarza najważniejsza, dlatego oprócz tej niedzielnej, każdy z nas wybiera Msze w tygodniu, na których będzie służył. Ministranci i lektorzy mają oddzielną formację i spotykamy się dwa razy w miesiącu. Młodsi w soboty, starsi w czwartki po Mszy Świętej wieczornej. Oprócz poznawania tajników Eucharystii i wspólnej modlitwy spotykamy się również na innych spotkaniach. Co piątek gramy w piłkę nożną i od czasu do czasu spotykamy się w Studni Życia na grach planszowych czy piłkarzykach. Liturgiczną Służbę Ołtarza tworzą ludzie z różnymi pasjami i każdy wnosi do wspólnoty coś innego i dobrego.

Jako ministranci, lektorzy i animatorzy uczymy się punktualności, odpowiedzialności i solidności, wytrwałości, kreatywności, otwartości na drugiego, słuchania siebie nawzajem i wiele, wiele innych dobrych rzeczy.

Chcemy służyć Bogu, ale też i drugiemu człowiekowi. Nie tylko na Eucharystii, ale w codzienności. Msza Święta i przyjmowana Komunia ma być dla każdego z nas umocnieniem na tej drodze.

Abyśmy nigdy nie zapomnieli dlaczego jesteśmy w LSO tak się modlimy przed każdą służbą:

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego.

Do Boga, który rozwesela młodość moją.

Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić.

Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,

By oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

ks. Wojciech Nowak