Serce. Zna je tylko Bóg. To On ma nad nim pełnię władzy. Może je gruntownie przemienić, może obdarzyć je swoim duchem, może zapalić w nim swoje światło. Serce to jedyne miejsce w człowieku, które zachowało w sobie wymiar nieskończoności. Pan może złożyć w nim Swe nieskończone łaski, dary, charyzmaty... Serce jest bramą do nieskończoności. Możemy otworzyć ją dla Ducha Świętego lub dla szatana, dla dobra lub zła.

Słowo „serce” pojawia się w Piśmie Świętym prawie 400 razy. Słyszymy jak Jezus naucza: „ gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21). Serce Maryi jest wyjątkowe. Tylko Bóg – Człowiek miał takie serce jak Ona. Serce Niepokalanej i Przenajświętsze Serce Jezusa promieniują pięknem, są przeczyste i otwarte dla każdego. A Bóg? Kiedy ktoś otwiera drzwi swego serca, On nigdy nie przechodzi obok. Pamiętamy piękne słowa Chrystusa z Księgi Apokalipsy: „oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną” (Ap 3,20). Słowo „serce” u Maryi i Jezusa nabiera szczególnego znaczenia, bowiem ich serca nie poznały upadku. Oto źródło mocy Najświętszych Serc!

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Warto wymienić przynajmniej kilku świętych błogosławionych, którzy wyróżniali się szczególnym nabożeństwem do Serca Pana Jezusa (m. in. Bernarda z Clairvaux, Gertrudy z Helfty, Franciszka Salezego, Marii Małgorzaty Alacoque). Pan Jezus pragnął nie tylko publicznego kultu dla Swego Serca, ale także określił praktyki wynagradzające za wzgardzoną miłość Bożą. Jednym z nabożeństw wynagradzających Bożemu Sercu jest obchodzenie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w czasach ostatecznych” – powiedział Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque. Na podstawie innych słów Pana Jezusa św. Małgorzata dodaje, że pierwszopiątkowe Komunie Święte powinny być poprzedzone spowiedzią Św., a Eucharystia przyjęta w intencji wynagradzania Panu Bogu za grzechy ludzi. Do Komuni Św. należy przystępować w kolejne piątki miesiąca. Jeżeli zdarzy się, że np. z powodu choroby nie możemy w kolejny piątek przyjąć Ciała Chrystusowego, praktykę pierwszych piątków miesiąca trzeba rozpocząć od nowa. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czccicieli Jego Serca. „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie mogę dłużej utrzymać tych promieni gorejących, zamkniętych w moim łonie”.

W dniu 24 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w domach lub parafiach, Polacy dokonają aktu poświęcenia siebie Sercu Jezusa i Niepokolanemu Sercu Maryi oraz uznają Chrystusa Królem swojego serca. Wydarzenia błogosławią ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga oraz ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk.

Panie Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, pragnę ukryć się w Twoim Najświętszym Sercu, by odnaleźć tam pokój, miłość i bezpieczeństwo. Jedynie tutaj jestem szczęśliwa/wy.

O słodkie Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję!

 

Jadwiga Szeląg