W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w 3 niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 12.00.

Przynajmniej 2 tygodnie wcześniej należy zgłosić się w kancelarii parafialnej, by zapisać dziecko do chrztu.

Dokumenty potrzebne do Chrztu świętego:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Świadectwo ślubu rodziców
  • Świadectwo wiary rodziców chrzestnych

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek przed 3 niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczornej, czyli ok. godz. 18.30 w domu katechetycznym.

 

 

KKK 1213

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

KKK 1265

Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni neofitę "nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17), przybranym synem Bożym, który stał się "uczestnikiem Boskiej natury" (2 P 1, 4), członkiem Chrystusa, a z Nim "współdziedzicem" (Rz 8, 17), świątynią Ducha Świętego.