Życie ludzkie nie kończy się na tym świecie. Jesteśmy stworzeni do życia wiecznego z Bogiem. Śmierć jest momentem odejścia z tego świata, oddzieleniem duszy od ciała.

Celebracja pogrzebu wyraża naszą wiarę w życie wieczne, jest modlitwą za osobę zmarłą a także pocieszeniem dla pozostających w żałobie.Dokumenty potrzebne do pogrzebu:

  • Akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego
  • Dokument dla administracji cmentarza wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego

Z tymi dokumentami należy zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Przydatne kontakty:

  • Kancelaria parafialna - tel. 33 817 22 89
  • S. Zakrystianka - tel. 669 639 574
  • Organista - tel. 530 349 259
  • Grabarz - tel. 698 238 135

KKK 1682

Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym "upodobnieniem" go do "obrazu Syna", którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.