Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

Na spisanie protokołu prosimy wcześniej umówić się z księdzem i przeznaczyć na nie ok. 1,5 godziny.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  • Metryka chrztu narzeczonych (jeśli byli ochrzczeni w innej parafii)
  • Ostatnie świadectwo z katechizacji
  • Dowody tożsamości
  • Do ślubu konkordatowego 3 zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego

Protokół powinien być spisany w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Można go też spisać w naszej parafii, po uzyskaniu zgody z parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej.

Do spisania protokołu potrzebna jest wiedza kiedy i gdzie narzeczeni przyjmowali I Komunię Świętą.

Po spisaniu protokołu narzeczeni powinni uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim i 3 razy spotkać się w poradni rodzinnej z doradcą życia rodzinnego oraz 2 razy przyjąć sakrament pojednania. Pierwszy raz zaraz po spisaniu protokołu, drugi raz przed samym ślubem.

KKK 1601

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

KKK 1641

Małżonkowie chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego" 150 . Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę "podtrzymują się wzajemnie... z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty.