PROBOSZCZ

Ks. Stanisław Filapek

W naszej parafii posługuje od 2014 roku.

WIKARIUSZE

Ks. Robert Szczotka

W naszej parafii posługuje od 2016 roku.

Ks. Wojciech Nowak

W naszej parafii posługuje od 2021 roku.

Z naszej parafii pochodzą:

Ks. Ignacy Czader
Ks. dr Karol Mozor
Ks. Marian Kulik
Ks. Grzegorz Badura
Ks. Marcin Pomper
† O. Franciszek Hanzel OCD
Ks. Krystian Kolba SDS

Na terenie parafii mieszka Ks. Adam Gramatyka - proboszcz emerytowany.