Sakrament chrztu świętego to fundament życia chrześcijańskiego. Jest bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego oraz włączony do wspólnoty Kościoła.

Rodzice dziecka:

 • Zgłaszają dziecko do chrztu najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem;
 • Do zgłoszenia dziecka przynoszą swoje dowody, akt urodzenia dziecka z USC, dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania);
 • W dniu chrztu (15 minut przed Mszą świętą) zgłaszają swoją obecność w zakrystii.


Rodzice chrzestni:

Jeśli mieszkają poza naszą parafią dostarczają zaświadczenia z parafii swojego miejsca zamieszkania. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • ukończył 16 rok życia;
 • jest praktykującym katolikiem – uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej,
 • przyjął sakrament bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego;
 • żyje w związku małżeńskim kościelnym – sakramentalnym;
 • jeżeli jest uczniem to uczęszcza na katechezy szkolne; należy do Kościoła i prawo kanoniczne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • osoby, które nie są katolikami;
 • osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego);
 • uczniowie, którzy nie uczęszczają na katechezę szkolną;
 • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania;
 • osoby prowadzący gorszący tryb życia.

Spotkanie dla rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu świętego odbywa się w czwartek przed 3 niedzielą miesiąca o godz. 18.30.

Sakrament chrztu jest udzielany w 3 niedziele miesiąca, po Mszy świętej o godz. 12.00.