Świątynia Bożej Opatrzności


Wystrój kościoła jest barokowy i klasycystyczny

W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej Berdyczowskiej z początku XIX wieku. Witraże ufundował jeden z właścicieli uzdrowiska w Jaworzu: hrabia Larisch Moenich. W przedsionku umieszczona jest tablica erekcyjna z kolorowymi herbami Saint Genois d’Anneaucourt.

Rys historyczny

Pierwszy drewniany kościół zbudowano w Jaworzu prawdopodobnie już w XV w. Podczas sporów religijnych w XVII wieku znalazł się w rękach protestantów. Wspólnota katolicka odzyskała go w 1654 r. W protokołach wizytacyjnych z 1679 r. i 1788 r. odnotowano, że w Jaworzu znajduje się kościół filialny drewniany, należący do jasienickiego, zbudowany pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

Obecny kościół w Jaworzu został wybudowany w 1803 roku przez Arnolda barona Saint - Genois d'Anneaucourt, katolika, będącego od 1793 roku właścicielem Jaworza. On chylący się ku upadkowi stary, drewniany kościółek postanowił zastąpić murowanym – pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Poświęcenia kościoła dokonał 1 lipca 1804 r. ks. Wojciech Hauke, dziekan i proboszcz z Bielska. Samodzielne probostwo utworzone zostało w 1848 r.

W latach 80. XIX wieku do świątyni dobudowano m.in. zakrystię i poszerzono prezbiterium. Kolejna modernizacja nastąpiła w latach trzydziestych XX wieku. Jej efektem jest m.in. charakterystyczna kopuła nad przecięciem nawy z transeptem.