Pierwszym owocem przyjmowania Komunii św. jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: “Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).
Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: “Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

Kandydat do przyjmowania Komunii św.:

  • uczestniczy w niedzielnych Mszach Świętych;
  • uczęszcza na katechezę w szkole;
  • uczestniczy w nabożeństwach okresowych (Różaniec, Droga Krzyżowa);
  • chce być uczniem Pana Jezusa i pogłębiać wiarę.


Wymagania dla rodziców kandydata:

  • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczą razem z dzieckiem we Mszy świętej;
  • pomagają dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu;
  • systematycznie biorą udział w wyznaczonych spotkaniach;
  • w miarę możliwości uczestniczą w nabożeństwach okresowych (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa);
  • wspierają dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia;
  • współpracują z Siostrą i Księdzem Proboszczem odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Św.