Sakrament pokuty i pojednania ustanowiony przez Chrystusa, jest przeznaczony dla ludzi, którzy po Chrzcie św. popełnili grzech i przez to utracili łaskę uświęcającą. Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosiernego Boga przebaczenie zniewagi wyrządzonemu Bogu i bliźniemu swemu oraz dokonują pojednania z Kościołem który modli się o nawrócenie grzeszników.

Warunki dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia;
  • Żal za grzechy;
  • Mocne postanowienie poprawy;
  • Szczera spowiedź;
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W naszym kościele sakrament pojednania można przyjąć 0,5 godziny przed Mszą św.

Z Dzienniczka s. Faustyny:

Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy, gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych. (Dz 1602)