Sakramentu chorych w naszej parafii udzielamy w czasie odwiedzin u chorych, w ostatnią sobotę miesiąca (od godz. 8.30).

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt z księżmi - tel. 33 817 22 89.

W domu należy przygotować stół z białym obrusem, krzyżem i świecami.

Sakrament chorych można przyjąć wielokrotnie. Chory, który został namaszczony i odzyskał zdrowie, może przyjąć ten sakrament w przypadku nowej ciężkiej choroby. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość (por. KKK 1515).

Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany przez kapłana. Namaszcza on czoło i rękę chorego olejem poświęconym w Wielki Czwartek przez biskupa.

Skutkami łaski sakramentu namaszczenia chorych są:

  • zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
  • umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
  • przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
  • powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; przygotowanie na przejście do życia wiecznego.