Poradnia Rodzinna

W poradni rozmowy prowadzi p.Ewa. Na spotkanie należy wcześniej się umówić.

Nauki dla narzeczonych

Organizowane są przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji.
Żeby z nich skorzystać, trzeba wejść na stronę nauk.

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (KKK 1601).

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć sakrament małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego.

Na spisanie protokołu prosimy wcześniej umówić się z księdzem i przeznaczyć na nie ok. 1,5 godziny.

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

  • Metryka chrztu narzeczonych (jeśli byli ochrzczeni w innej parafii);
  • Ostatnie świadectwo z katechizacji;
  • Dowody tożsamości;
  • Do ślubu konkordatowego 3 zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego.


Protokół powinien być spisany w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Można go też spisać w naszej parafii, po uzyskaniu zgody z parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. Do spisania protokołu potrzebna jest wiedza kiedy i gdzie narzeczeni przyjmowali I Komunię Świętą.

Po spisaniu protokołu narzeczeni powinni uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim i 3 razy spotkać się w poradni rodzinnej z doradcą życia rodzinnego oraz 2 razy przyjąć sakrament pojednania. Pierwszy, zaraz po spisaniu protokołu; drugi, przed samym ślubem.