Terminy spotkań

20 października 2023
piątek, g. 18.45 dom kat.
dla wszystkich kandydatów

Grupa p. Anety
• ..................

Grupa p. Witolda
• .................. 

Spotkania dla rodziców

Ogólne
9 października godz. 19.00

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.
Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego. W ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej, a także dbaniem o wspólnotę Kościoła Świętego. Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się “świadkiem” Chrystusa.

Wymagania, wobec kandydata:

 • jest ochrzczony, przystąpił do I Komunii Św.;
 • regularnie uczestniczy we Mszy św. w niedziele i święta nakazane;
 • uczęszcza na katechezę w szkole;
 • chce pogłębiać swoją wiarę;
 • chce dobrowolnie przystąpić do sakramentu;
 • jest świadomy darów, które otrzyma oraz obowiązków z nich wypływających.

Przy sakramencie bierzmowania przyjmującemu sakrament towarzyszy świadek. Jego obowiązkiem jest troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy uczeń Chrystusa, wiernie wypełnił zobowiązania, które wynikają z tego sakramentu.

Świadkiem bierzmowania może być ten, kto:

 • ukończył 16 rok życia;
 • jest katolikiem bierzmowanym,
 • uczestniczy regularnie we Mszy św. i sakramentu pojednania
 • prowadzi życie zgodne z wiarą nauką Kościoła Katolickiego;
 • nie ma wymierzonej kary;
 • nie jest ojcem ani matką bierzmowanego;
 • nie jest ekskomunikowany przez Kościół Katolicki.
 • Zaleca się, aby świadkiem był chrzestny lub chrzestna, albo ktoś bliski, najlepiej z rodziny, który zna i może potwierdzić, że kandydat jest dojrzałym chrześcijaninem.

Właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata.
Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz lub wyznaczony przez niego ksiądz.